مراحل توسعه شرکت

خلاصه مراحل توسعه شرکت در سالهای گذشته :

1378 –  کلنگ زنی و احداث کارخانه با مساحت 43710 متر مربع

1380 – خرید ، نصب و راه اندازی خط تولید ایتالیایی مغزی برای کابل ACSR

1381 – احداث سوله ، خرید تجهیزات و راه اندازی سالن اسید شویی سابق – خرید ، نصب و بهره برداری از خط کشش سرد

1382 – خرید ، نصب و بهره برداری از خط تولید مفتول پیش تنیده فولادی ( PC Wire ) – تجهیز آزمایشگاه شرکت با خرید دستگاه تست کشش 40 تن و دستگاه تست ریلکسیشن

1383- دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001

1384 – خرید ، نصب و بهره برداری از دومین خط کشش سرد

1385 – خرید ، نصب و بهره از خط تولید کابل PC Strand – تجهیز آزمایشگاه با خرید تست کشش 60 تن و خرید دو دستگاه تست ریلکسیشن 40 تن

1386 – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید PC Wire شاخه

1387 – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید غلاف گالوانیزه

1388 – خرید ، نصب ، بهره برداری از خطوط تولید غلاف پلی اتیلن (HDPE)

1389 – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید کابل پیش تنیده روکش دار (Unbonded)

1391 – دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025 از NACE  و تبدیل آزمایشگاه کارخانه به آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1392 – خرید فضا و سوله های جدید در شهرک صنعتی برای تولید و بسته بندی محصولات جانبی پیش تنیدگی – احداث سوله انبار به مساحت 4010 متر مربع – خرید ، نصب و بهره برداری از سومین خط کشش سرد

1393 – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید یکپارچه مفتول پیش تنیده فولادی (PC Wire ) – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید یکپارچه کابل پیش تنیده ( PC Strand )

1395 – خرید ، نصب و بهره برداری از چهارمین خط کشش سرد – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید یکپارچه کابل پیش تنیده ( PC Strand )

1396 – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید یکپارچه مفتول پیش تنیده فولادی (PC Wire ) – خرید ، نصب ، بهره برداری از خط اسید شویی تمام مکانیزه و سالم سازی محیط زیست

1397 –  خرید ، نصب ، بهره برداری از خط تولید یکپارچه مفتول PC Bar – احداث تصفیه خانه جدید برای تصفیه آب صنعتی و بازگردانی آب سالم به چرخه تولید

1400 – تبدیل سوله قبلی سالن انبار به سالن تولید و احداث سوله جدید انبار به مساحت  4010 متر مربع